Privacy Statement

UitlaatserviceLuna.nl ("Uitlaatservice Luna") respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van haar website. We doen er alles aan om jouw gegevens veilig en privé te houden, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals deze geldt op Europees niveau.


Toepasselijkheid

Deze Privacy verklaring is gekoppeld aan onze voorwaarden.


Verwerking

Uitlaatservice Luna vraagt gegevens van alle gebruikers die een offerte aanvragen of een contact verzoek versturen. Ook verwerken we data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website(s) van Uitlaatservice Luna. Hieronder kun je zien welke gegevens we vastleggen en hoe we ze gebruiken.


Doel

Uitlaatservice Luna gebruikt de verzamelde gegevens om jou als gebruiker te identificeren, om de gevraagde dienstverlening te leveren, voor het aangaan en onderhouden van contact met haar gebruikers, het met elkaar in contact brengen van gebruikers, het verbeteren van haar dienstverlening, om te voldoen aan wettelijk verplichtingen, voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe diensten van Uitlaatservice Luna), maar ook voor het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten.


Cookies

Uitlaatservice Luna maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring.


Beveiligingsmaatregelen

Uitlaatservice Luna heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik maken van een https-verbinding.


Verwijderen van je gegevens

Voor het geheel verwijderen van je gegevens dien je contact op te nemen met Uitlaatservice Luna. Stuur een e-mail met het verzoek tot verwijdering naar info@UitlaatserviceLuna.nl en we zullen je gegevens verwijderen.

Let op: indien je een transactie hebt gemaakt, zullen relevante historische gegevens bewaard blijven in onze financiële administratie voor de duur die de Nederlandse wet voorschrijft.


Derden

Je persoonlijke gegevens worden door Uitlaatservice Luna niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder jouw toestemming, tenzij Uitlaatservice Luna daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.


Links

Op de website van Uitlaatservice Luna tref je mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Uitlaatservice Luna kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.


Bescherming

Voor de veiligheid van onze gebruikers worden contactgegevens in de vorm van url's, e-mail adressen en telefoonnummers bij interactie tussen gebruikers ganonimiseerd.


Wijzigingen

Uitlaatservice Luna behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De laatste update van deze verklaring is gedateerd op 27 september 2020. Wij zullen je informeren op onze website als er een substantieële wijziging in deze verklaring wordt doorgevoerd.
Copyright © 2023 by "Uitlaatserviceluna.nl" •  All Rights Reserved • VoorwaardenPrivacy Statement Cookie PolicyContact

Powered by CTWebdesign (Disclaimer)